Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2014

wsrh
8812 3b37 500
Reposted fromobliviate obliviate viahogwarts hogwarts
7396 3760

bitch

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
wsrh


Reposted fromdreamadream dreamadream viahogwarts hogwarts

April 15 2014

wsrh
1003 6a2b
Reposted fromcalifornia-love california-love
wsrh
1017 5ed8
Reposted fromcalifornia-love california-love
wsrh
1020 c7eb
Reposted fromcalifornia-love california-love
wsrh
1045 8964
Reposted fromcalifornia-love california-love
wsrh
1711 fd32
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 04 2014

wsrh
 Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.
— Renata Przemyk
Reposted fromIriss Iriss viaucieknijmi ucieknijmi
wsrh
wsrh
wsrh
Po fakcie człowiek żałuję tylko, że był za dobry.
— Adolf Hitler
Reposted fromawash awash viacalifornia-love california-love
wsrh
Ja zamykam się na weekend w domu
Nie odbieram od nikogo telefonu
Jeżeli by chcieli coś ode mnie
Powiem im po weekendzie, że siedziałem w domu
— VNM "Na weekend"

April 01 2014

wsrh
Coś jest nie tak z moim wzrokiem. Jakoś nie widzę siebie w pracy
— Teddy Bergerson
Reposted fromreksi0 reksi0 viacalifornia-love california-love
wsrh
5165 7ed4
Reposted fromhoseanna hoseanna viacalifornia-love california-love
wsrh
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało
— M.Świetlicki
wsrh
wsrh

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viaucieknijmi ucieknijmi

March 26 2014

wsrh
1598 ac70
Reposted frommisiek2740 misiek2740 viahogwarts hogwarts
wsrh
7448 8037
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahogwarts hogwarts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl